ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Україна, м. Мелітополь

Дата последнего изменения: 19.03.2019 г.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політика конфіденційності (далі - Політика) розроблена відповідно до Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних” та визначає позицію та наміри ФОП Клинов Д. В. адреса: UA 72301 Запорiзька Мелiтопольський Мелiтополь 23-го Жовтня д.68 в області обробки та захисту пероснальних даних, з метою дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.

1.2. Діюча Політика розміщена та/або доступна у мережі Інтернет за посиланням: https://ua.imba.shop/page/oferta

1.3. Діюча Політика неухильно виконується керівниками та працівниками ФОП Клинов Д. В..

1.4. Дія Політики поширюється на діяльність з обробки персональних даних, яка здійснюється ФОП Клинов Д. В. повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів.

1.5. До діючої Політики має доступ будь-який суб'єкт персональний даних.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

2.2. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

2.3. Користувач (суб'єкт персональних даних) - фізична особа, яка використовує Сайт для його перегляду або оформлення Замовлення та персональні дані якої обробляються.

2.4. Сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото і відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, яка забезпечує доступність такої інформації у мережі Інтернет за посиланням https://imba.shop/ https://ua.imba.shop/.

2.5. Замовлення - належним чином оформлений запит Покупця на придбання та доставку за вказаною ним адресою / за допомогою самовивозу товару ФОП Клинов Д. В., обраних на Сайті.

2.6. Всі інші терміни та визначення, які зустрічаються у тексті Політики, пояснюються відповідно до законодавства України

2.7. Назви заголовків (пунктів) Політики прописані виключно для зручності користуванням текстом Політики та не мають юридичного значення.

2.8. Політика розроблена і повинна тлумачитися відповідно до законодавства України.

2.9. Використання Сайту означає згоду Користувача з Політикою та її умовами.

3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ОТРИМАНІ ВІД КОРИСТУВАЧА

3.1. ФОП Клинов Д. В. збирає, отримує доступ та використовує у визначених Політикою цілях персональні дані Користувача, технічну та іншу інформацію, пов'язану з Користувачем.

3.2. ФОП Клинов Д. В. використовує файли cookie, які дозволяють ідентифікувати Користувача. Файли cookie - це текстові файли, які Сайт зберігає на пристрої Користувача при відвідуванні Сайту. Інформація про види та функціонуванні файлів cookie надані ​​у відповідному розділі Політики.

3.3. ФОП Клинов Д. В. здійснює обробку тільки тих Персональних даних, які Користувач надав ФОП Клинов Д. В. за допомогою Сайту. Під персональними даними Користувача, зокрема, може розумітися наступна інформація:

3.3.1. ім'я, прізвище, по батькові;

3.3.2. адреса доставки;

3.3.3. адреса електронної пошти;

3.3.4. контактний телефон.

3.4. ФОП Клинов Д. В. обробляє Персональні дані Користувача до досягнення цілей обробки, зазначених у Політиці.

4. . ФАЙЛИ COOKIE

4.1. ФОП Клинов Д. В. використовує на Сайті наступні файли cookie:

Назва файлу cookie Сервіс надає файл cookie Опис (функціонал і мета файлу cookie) Термін зберігання файлу cookie
PHPSESSID файл ФОП Клинов Д. В. Цей файл cookie характеризує сесію браузера Зберігається до закриття браузера
_fbp facebook.com Цей файл cookie допоможе доставити нашу рекламу людям, які вже відвідали наш веб-сайт, перебуваючи на Facebook або на цифровій платформі, яка працює на FacebookAdvertising 90 днів
fr facebook.com Цей файл cookie необхідниї для ідентифікації браузера 20 днів
_ym_d ФОП Клинов Д. В. «Яндекс» Даний cookie-файл збирає інформацію про дату першого сеансу користувача на сайті 1 рік
_ym_isad Яндекс. Метрика, ФОП Клинов Д. В. «Яндекс» Даний cookie-файл необхідний для роботи Яндекс.Метрики. Цей файл допомагає перевірити, чи включений у користувача блокувальник реклами чи ні 24 години
_ym_uid ФОП Клинов Д. В. «Яндекс» Цей файл cookie дозволяє відтворювати сесію. Ці файли cookie використовуються для функції Вебвізор в звітах Яндекс. Метрика, яка дозволяє «Відтворювати сесії», тобто відтворювати дії відвідувачів у форматі відео (https://yandex.com/support/metrica/general/counter-webvisor.html). Яндекс гарантує, що вся зібрана інформація знеособлена 30 хвилин
jv_close_time_a3MHdfrKol www.jivosite.ru Цей файл cookie необхідний для відстеження часу закриття 12 годин
jv_enter_ts_a3MHdfrKol www.jivosite.ru Цей файл cookie необхідний для відстеження часу входу на сайт 12 годин
jv_invitation_time_a3MHdfrKol www.jivosite.ru Цей файл cookie необхідний для відстеження часу останнього активного відвідування 12 годин
jv_pages_count_a3MHdfrKol www.jivosite.ru Цей файл cookie необхідний для відстеження кількості переглянутих сторінок 12 годин
jv_prechat2_a3MHdfrKol www.jivosite.ru   12 годин
jv_utm_a3MHdfrKol www.jivosite.ru Цей файл cookie необхідний для відстеження id маркетингової компанії, за допомогою якої був виконаний перехід на сайт 12 годин
jv_visits_count_a3MHdfrKol www.jivosite.ru Цей файл cookie необхідний для відстежування кількості відвідувань на сайт 1 рік
jv_refer_a3MHdfrKol www.jivosite.ru Цей файл cookie необхідний для відстежування джерела відвідування сайту 12 годин
jv_invitation_time www.jivosite.ru Цей файл cookie необхідний для відстеження часу появи проактивного запрошення 12 годин
restaShop-9769a616081d0b3a25e1c490580003ae imba.shop Даний файл потрібен для автоматичного логіну зареєстрованих користувачів 20 днів

4.2. Користувач має право відмовитися від використання файлів cookie та вибрати відповідні налаштування у браузері. ФОП Клинов Д. В. не несе відповідальність за роботу окремих функцій Сайту у разі відмови Користувачем від використання файлів cookie.

5. ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. ФОП Клинов Д. В. обробляє персональні дані Корстувача для вказаних нижче цілей на підставі договору, що укладається або на підставі згоди Користувача на обробку його персональних даних. Стороною договору є Користувач, при оформленні ним Замовлення на Сайті.

5.2. Користувач дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від ФОП Клинов Д. В. на адресу електронної пошти та/або контактний телефон, які вказані Користувачем пр оформлені Замовлення на Сайті.

5.3. Згода Користувача на обробку та використання його персонаьних даних зберігається у ФОП Клинов Д. В. в електронному вигляді.

5.4. Обробка персональних даних Користувача без його згоди здійснюється у наступних випадках:

5.4.1. визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.;

5.4.2. передбачених законодавством України та на вимогу уповноважених державних органів;

5.4.3. обробка персональних даних здійснюється для статистичних цілей за умови обов'язкового знеособлення персональнх даних;

5.4.4. в інших випадках, передбачених законом.

6. ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДАЄТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

6.1. Інформація, що надається Користувачем, використовується ФОП Клинов Д. В. виключно для таких цілей:

6.1.1. оформлення Замовлення на Сайті, його оплата і подальша доставка;

6.1.2. інформування Користувача про хід виконання Замовлення;

6.1.3. встановлення і підтримання зв'язку з Користувачем для надання інформації про діяльність ФОП Клинов Д. В., нові товари, акції, знижки;

6.1.4. відправка інформаційних повідомлень технічного характеру;

6.1.5. проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

6.1.6. поліпшення якості обслуговування і модернізації Сайту;

6.1.7. здійснення правосуддя, у разі надходження на адресу ФОП Клинов Д. В. відповідного запиту уповноважених державних органів

6.1.8. виконання вимог законодавства України.

7. ПРИНЦИПИ ТА УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Обробка та забезпечення безпеки перональних даних здійснюється ФОП Клинов Д. В. відповідно до вимог Конституції України, Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI “Про захист персональних даних”, іншіх законів та підзаконних нормативно-правових актів.

7.2. При обробці персональних даних ФОП Клинов Д. В. дотримується таких принципів:

7.2.1. законності і справедливості;

7.2.2. обмеження обробки персональних даних досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей;

7.2.3. недопущення обробки персональних даних, несумісної з цілями і метою їх обробки;

7.2.4. недопущення об'єднання баз даних, що містять персональні дані та обробка яких здійснюється з відповідною метою, несумісних між собою;

7.2.5. обробки персональних даних, які відповідають цілям їх обробки;

7.2.6. відповідності змісту і обсягу персональних даних, які обробляются, заявленим цілям цієї обробки;

7.2.7. забезпечення проведення необхідних заходів з видалення або уточнення неповних або неточних даних.

7.3. Крім зазначених вище підстав обробки персональних даних Користувача, ФОП Клинов Д. В. може обробляти персональні дані при наявності хоча б однієї з таких умов:

7.3.1. обробка персональних даних необхідна для досягнення цілей, передбачених законом, для здійснення і виконання покладених законодавством України на оператора функцій, повноважень і обов'язків;

7.3.2. обробка персональних даних необхідна для здійснення прав і законних інтересів ФОП Клинов Д. В. або третіх осіб або для досягнення суспільно значущих цілей за умови, якщо при цьому не порушуються права і свободи суб'єкта персональних даних;

7.3.3. здійснюється обробка персональних даних, доступ до яких надано суб'єктом персональних даних або за його прохання необмеженому колу осіб;

7.3.4. здійснюється обробка персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов'язковому оприлюдненню відповідно до законодавства України.

7.4. Згідно чинного законодавствоа України, ФОП Клинов Д. В. має право здійснювати передачу персональних даних громадян.

7.5. Користувач погоджується, що для виконання договору, укладеного з Користувачем, ФОП Клинов Д. В. передає персональні дані Користувача кур'єрським службам для доставки Замовлення, платіжним системам для обробки платежів на Сайті і надання чека на електронну пошту Користувача, а також організаціям, що здійснюють e-mail розсилку від імені ФОП Клинов Д. В..

7.6. ФОП Клинов Д. В. знищує або знеособлює персональні дані при досягненні цілей обробки або в разі втрати необхідності у досягненні мети обробки.

7.7. ФОП Клинов Д. В. не здійснює транскордонну передачу отриманих від Користувача персональних даних.

8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. ФОП Клинов Д. В. здійснює усі необхідні правові, організаційні та технічні заходи для захисту інформації, що надається Користувачами від неправомірного або випадкового доступу до них, незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, внесення змін, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних.

8.2. Захист персональних даних Користувача здійснюється за рахунок ФОП Клинов Д. В. в порядку, встановленому законодавством України.

8.3. При захисті персональних даних Користувачів ФОП Клинов Д. В. вживає усі необхідні організаційно-розпорядчі, юридичні та технічні заходи відповідно до закону України від 01.06.2010 № 2297-VI “Про захист персональних даних” , а саме:

8.3.1. визначає загрози безпеки персональних даних при їх обробці в інформаційних системах персональних даних;

8.3.2. забезпечує високий рівень захищеності персональних даних від стороннього втручання чи протиправного використання.

8.3.3. застосовує процедури, які в установленому порядку пройшли оцінку відповідності засобів захисту інформації;

8.3.4. проводить оцінку ефективності заходів, що вживаються для забезпечення захисту персональних даних до введення інформаційної системи персональних даних в експлуатацію;

8.3.5. виявляє факти несанкціонованого доступу до персональних даних та вживає відповідні заходи;

8.3.6. відновлює персональні дані, які модифіковані або знищені внаслідок несанкціонованого доступу до них;

8.3.7. встановлює правила доступу до персональних даних, що оброблюються в інформаційній системі персональних даних, а також забезпечує реєстрацію та облік всіх дій, що здійснюються з персональними даними в інформаційній системі персональних даних;

8.3.8. здійснює контроль за прийнятими мірами щодо забезпечення захисту персональних даних і дотримання високого рівня захищеності інформаційних систем персональних даних;

8.3.9. облік машинних носіїв персональних даних;

8.3.10. забезпечує проведення моніторингу дій осіб, пов'язаних з обробкою персональних даних Користувачів, проведення розглядів звернень за фактами порушення вимог щодо захисту персональних даних.

8.4. Генеральний директор ФОП Клинов Д. В. здійснює загальну організацію захисту персональних даних Користувачів та, з метою координації дій щодо забезпечення захисту персональних даних , визначає особу/осіб, відповідальну за забезпечення захисту персональних даних.

8.5. Доступ до персональних даних Користувача мають співробітники ФОП Клинов Д. В., яким персональні дані необхідні для виконанням ними посадових обов'язків.

9. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

9.1. Користувач, персональні дані якого обробляються ФОП Клинов Д. В., має право отримувати від ФОП Клинов Д. В.

9.1.1. підтвердження факту обробки персональних даних ;

9.1.2. правові підстави та мету обробки персональних даних;

9.1.3. відомості про способи обробки персональних даних, що використовує ФОП Клинов Д. В.;

9.1.4. найменування та місцезнаходження ФОП Клинов Д. В.;

9.1.5. інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

9.1.6. перелік оброблених персональних даних, що належать громадянину, від якого надійшов запит і джерело їх отримання;

9.1.7. відомості про терміни обробки персональних даних, в тому числі терміни їх зберігання;

9.1.8. відомості про права суб”єкта персональних даних, які передбачені Законом України від 01.06.2010 № 2297-VI “Про захист персональних даних”

9.1.9. інформацію про проведену або передбачувану транскордонну передачу персональних даних;

9.1.10. найменування та адреса особи, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням ФОП Клинов Д. В.;

9.1.11. інші відомості, передбачені Законом України від 01.06.2010 № 2297-VI “Про захист персональних даних” або іншими законодавчими актами ;

9.2. Користувач має право:

9.2.1. вимагати уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки шляхом відправлення відповідного запиту за адресою електронної пошти — shop@imba.shop;

9.2.2. відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом відправлення ФОП Клинов Д. В. відповідного запиту за адресою електронної пошти — shop@imba.shop;

9.2.3. відкликати окремо свою згоду на отримання інформаційних розсилок і рекламних матеріалів у будь-який час шляхом переходу за відповідним посиланням у листі («Відмовитися від розсилки»);

9.2.4. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

9.2.5. у разі, якщо громадянин вважає, що ФОП Клинов Д. В. здійснює обробку його персональних даних з порушенням вимог Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI “Про захист персональних даних” або іншим чином порушує його права і свободи він може оскаржити дії чи бездіяльність ФОП Клинов Д. В. шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду.;

9.2.6. на захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі на відшкодування збитків та / або компенсацію моральної шкоди в судовому порядку.

9.2.7. в будь-який час звернутися до ФОП Клинов Д. В. за адресою електронної пошти - shop@imba.shop, щоб видалити або змінити надану ФОП Клинов Д. В. інформацію. При цьому Користувач розуміє, що ФОП Клинов Д. В. має право продовжити використання такої інформації у допустимих законодавством України випадках.

10. ПРАВА ФОП Клинов Д. В.

10.1. ФОП Клинов Д. В. має право проводити статистичні та інші дослідження на основі знеособленої інформації, наданої Користувачем. Має право надавати доступ до таких досліджень третім особам. Користувач дає свою згоду на такі дослідження шляхом прийняття цієї Політики.

10.2. ФОП Клинов Д. В. має право надавати інформацію про Користувачів правоохоронним органам або іншим державним органам в рамках судового процесу або в рамках проведення розслідування на підставі судового рішення, примусово виконуючі запит або в порядку співробітництва, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

10.3. ФОП Клинов Д. В. має право надавати інформацію про Користувачів третім особам для виявлення і припинення шахрайських дій, для усунення технічних несправностей або проблем з безпекою.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. У разі невиконання положень даної Політики ФОП Клинов Д. В. несе відповідальність відповідно до чинного законодательства України

11.2. ФОП Клинов Д. В. не несе відповідальності за достовірність та повноту наданих Користувачем персональних даних.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. ФОП Клинов Д. В. залишає за собою право вносити зміни в Політику. У разі істотних змін положень цієї Політики, таких як цілі обробки персональних даних, строк зберігання персональних даних, введення транскордонної передачі даних, ФОП Клинов Д. В. зобов'язується повідомити Користувача про заплановані зміни і дату набуття чинності нової редакції Політики.

12.2. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті.

12.3. У разі незгоди з умовами Політики Користувач не може користуватися Сайтом.

12.4. Ця Політика розроблена відповідно до законодавства України. У разі внесення змін до законодавства України що стосується захисту персональних даних, дана Політика конфіденційності повинна бути приведена у відповідність до чинного законодавства протягом тижня з дати вступу в силу таких змін.

ВАШ ТОВАР У КОШИКУ
0.0
Для безкоштовної доставки додайте товари на суму 1500грн
Перейти у кошик продовжити покупки
Таблиця розмірів футболок унісекс
Розмір Український
размер
Груди (А), см Довжина (B), см
S 44-46 49 70
M 46-48 52 72
L 48-50 55 74
XL 50-52 58 76
XXL 52-54 61 78
Таблиця розмірів масок
Розмiр M L
Довжина верхнього зрізу (1) 1/2 маски, см 11 11.5
Довжина нижнього зрізу (2) 1/2 маски, см 9.5 10.3
Довжна бокового зрізу (3), см 4 4
Довжина лямки (4), см 13.5 14